• “Met gevoel en ‘common sense’ voer ik de regie in het verzuimproces. Ik schrik niet terug van complexe situaties.”
  • “Veel organisaties realiseren zich niet wat ze laten liggen aan mogelijkheden en besparingen. En denk niet, dat komt later wel, want de timing van ziekte of arbeidsongeschiktheid heeft u niet zelf in de hand.”
  • “Grip op verzuim, betekent ten eerste inzichtelijk maken wat verzuim kost. De (financiële) impact van verzuim en arbeidsongeschiktheid wordt nog wel eens onderschat.”
  • “Aan ieder dossier zit een persoonlijk verhaal, maar die verdient wel een zakelijke benadering. Laten we vooral denken in mogelijkheden en kansen. Een werknemer wordt niet ‘beter’ van jarenlang niets doen als hij werken kan. En een werkgever ook niet.”
  • “Een werkgever is geen filantropische instelling. Maar een werknemer die echt ondersteuning nodig heeft, daarvoor haal ik de onderste steen boven.”
  • “Niet medicaliseren, maar re-integreren.”
  • “Veel organisaties hebben onvoldoende inzicht in hun verzuimcijfers en daarmee weinig grip op verzuim. En daar zijn ze zich vaak niet van bewust. Helaas, want verzuim kost heel veel geld.”

Recente opdrachtgevers

Visit Us On TwitterVisit Us On Linkedin